01 December, 2011

Video of RFA & Cali biểu tình yểm trợ Thái Hà

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html
* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không thấy Video, hay chưa nghe Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh ComputerCali biểu tình yểm trợ Thái Hà, ngày 27-11-2011 Westminster, Nam Cali USA

* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1667-1667
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive