07 December, 2011

Audio: Ông Vũ Nhuận xướng ngôn viên ban Việt Ngữ đài phát thanh SBS Úc Châu phỏng vấn ông Đoàn Việt Trung thuộc "Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam"

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html

Cô Đỗ Thị Minh Hạnh

Công an áp giải TS Cù Huy Hà Vũ đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sáng ngày 4-4-2011

* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không thấy Video, hay chưa nghe Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer

Audio: Phỏng vấn ông Đoàn Việt Trung thuộc Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam về buổi lễ phát Giải Nhân Quyền Việt Nam 2011 sẽ được tổ chức tại Melbourne

* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/195127/t/Vi-t-Panorama-VN-Human-Rights-Awards-2011
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive