28 April, 2012

Sài Gòn Place treo cờ Vàng Tưởng niệm 30 tháng Tư

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html

Sài Gòn Place, trung tâm thương mại của Cộng Đồng Người Việt ở Bankstown, Sydney - Úc Châu treo cờ Vàng để tưởng niệm Ngày 30 tháng Tư.


* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/30-04/2055-2055
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive