07 July, 2011

Video: Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ VNCH tung bay trong diễn hành ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ "July 4, 2011"

* Các bạn ở VN nhấn vô link ▼ nầy sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online ▼ http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/06/video-anh-chu-viet-co-dau-nghe-paltalk.html


Cộng đồng "Người Việt Quốc Gia" diễn hành "Ngày Độc Lập" tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận với sự tham dự của phái đoàn VNCH Flag Video/Audio chưa hiện lên thì xin chờ, hoặc nhấn F5

* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://www.vietland.net/index.php
mid line Pictures, Images and Photos

Xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

http://tiengnoitudodanchu.org/
http://www.saigonradio890am.com/?q=tracker
http://www.lldtcntq.org/
www.lyhuong.net
www.huyenthoai.org
http://www.lytuongnguoiviet.com/

▼ Vượt Tường Bức Lửa (Anti Firewall ▼)

www.anonymouse.org/anonwww.html


Nhấn vào Website chữ màu xanh ở trên để vượt tường lửa. Kế tiếp đánh địa chỉ, hoặc copy Link và Paste (dán) vô khung chữ: Enter website address


* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive