07 July, 2011

Audio: Lá thư Úc Châu 04.7.2011 - Dạ tiệc gây quỹ xây tượng đài thuyền nhân và cuộc biểu tình ngày 9 tháng 7

* Các bạn ở VN nhấn vô link ▼ nầy sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online ▼ http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/06/video-anh-chu-viet-co-dau-nghe-paltalk.html

Audio: Ông Nguyễn Đình Khánh phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW về Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam tại Sài Gòn Place, Bankstown- Sydney, Australia. Nếu Audio chưa xuất hiện xin chờ, hoặc nhấn F5

* Audio trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://vnra.net/
mid line Pictures, Images and Photos

Xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

http://tiengnoitudodanchu.org/
http://www.saigonradio890am.com/?q=tracker
http://www.lldtcntq.org/
www.lyhuong.net
www.huyenthoai.org
http://www.lytuongnguoiviet.com/

▼ Vượt Tường Bức Lửa (Anti Firewall ▼)

www.anonymouse.org/anonwww.html


Nhấn vào Website chữ màu xanh ở trên để vượt tường lửa. Kế tiếp đánh địa chỉ, hoặc copy Link và Paste (dán) vô khung chữ: Enter website address


* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive