17 August, 2012

Audio: Kỷ Niệm Trận Đánh Long Tân & Video: Thêm nhiều Billboard hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html
* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer


* Còn nhiều tài liệu và tin tức ở hàng chữ xanh dưới đây:
http://www.vietvungvinh.com/

Audio "Kỷ Niệm Trận Đánh Long Tân" đánh dấu 50 năm Úc tham chiến tại Việt Nam


Audio link: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh dưới cây viết chì vàng: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive