08 May, 2012

Video: Tiếng Nói Bất Khuất từ Việt Nam (1)

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html
* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer


Thượng Nghị Sĩ liên bang Úc Ron Boswell bảo trợ Kiến Nghị Thư của CĐ Người Việt Tự Do Úc Châu

V/v Kiến Nghị Thư của CĐ Người Việt Tự Do Úc Châu yêu cầu Quốc Hội Úc trực tiếp đặt cuộc Đối Thoại Nhân Quyền với CSVN dưới sự kiểm sát của Quốc Hội và đặt điều kiện cải tiến nhân quyền trong mọi viện trợ của Úc cho CSVN.

Trích đoạn Media Release (Thông Cáo Báo Chí) của Thượng Nhị Sĩ Ron Boswell:

I am happy to present the petition to the Senate asking that it take greater measures to help improve the human rights situation in Vietnam. I believe it is a matter of great importance, and I lend my full backing.

Tôi sung sướng trình Kiến Nghị Thư yêu cầu Thượng Viện phải có nhiều phương thức hơn để cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Tôi tin rằng đây là một vấn đề rất quan trọng và tôi hoàn toàn hỗ trợ.

Human rights advocates in Vietnam continue to be detained and imprisoned without trial.

Những nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam tiếp tục bị bắt giữ và giam cầm mà không được xét xử.

The case of Viet Khang, the young musician imprisoned for two songs he posted online that protested against the Vietnamese government, is one of many troubling stories from the country.

Trường hợp của Việt Khang, người nhạc sĩ trẻ bị bắt giam vì hai bản nhạc anh gởi lên mạng để phản đối nhà cầm quyền Việt Nam là một trong những mẫu chuyện đáng quan tâm từ quốc gia này.

I commend the Australian and the international Vietnamese community for their tireless efforts to improve Vietnam’s human rights record.

Tôi khen ngợi cộng đồng người Việt ở Úc và trên thế giới về những đấu tranh không mệt mỏi để cải thiện thành tích về nhân quyền ở Việt Nam.

* Xem & ký ▼ Thinh Nguyện Thư tại link nầy
http://tintuctrungthuc.blogspot.com


Nguyên văn và toàn bộ Media Release http://hungvietbrisbane.files.wordpr...on-english.pdf

* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=20937&s=45a86c0bc176a9dbd21085a077cbb951
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts


Blog Archive