19 May, 2012

Audio của SBS - Video: Nhân quyền Việt Nam qua cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ

* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh ComputerCHIẾN DỊCH KÝ VÀ ĐỆ TRÌNH KIẾN NGHỊ THƯ CỦA CĐNVTD-ÚC LÊN THƯỢNG VIỆN QUỐC HỘI ÚC VỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT-NAM đã có 23,496 người tham gia ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư

Hướng dẫn ký Kiến Nghị Thư Kính mời quý đồng hương theo các hướng dẫn với trình tự như sau:

1 - Mở trang mạng Kiến Nghị Thư bằng cách click vào đường nối sau đây: http://www.gopetition.com/petitions/nhanquyentaivn.html

- hoặc http://www.gopetition.com/petitions/nhanquyentaivn.html

2 - Đọc nội dung Kiến Nghị Thư (có cả phần tiếng Anh và tiếng Việt)

3 - Xuống cuối trang, click vào nút: Sign the petition

4 - Điền vào các ô có dấu hoa thị đỏ *

- riêng phần Tên Đường và Số Nhà (Street Address) thì không cần điền vào, vì không bắt buộc.

5 - Sau hàng Verification Code, trong ô chữ nhật lớn xin đọc 4 mẫu tự (Capchapicture) trên hàng chữ nhỏ Enter code & click 'Sign' và ghi 4 mẫu tự ấy vào ô chữ nhật trắng.

6 - Để kết thúc việc ký tên, xin quý đồng hương click vào chữ SIGN

7 - Tên của quý đồng hương sẽ hiện lên ngay trong trang chữ ký.

* Muốn xem trang chữ ký xin vui lòng click vào link: ▼ http://www.gopetition.com/petitions/nhanquyentaivn/signatures.html


Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh dưới đây: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive