20 November, 2012

Video: "Việt nam tôi đâu" tại đám cưới làng

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html

Hai nhạc sĩ yêu nước Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang

* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video / Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer

div>

* Video đầu ở link hàng chữ xanh nầy:
http://danlambaovn.blogspot.com.au/2012/11/viet-nam-toi-au-tai-am-cuoi-lang.html

Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive