29 November, 2012

Bộ Ngoại Giao Philippines thông báo chính thức không đóng tem vào hộ chiếu lưỡi bò.

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html


Ngược lại với những nước khác về hành động chống lại đường Lưỡi Bò trên Hộ Chiếu mới của Trung Quốc, phía Việt Nam làm việc không nhất quán, vì không có thông báo chính thức từ Bộ Ngoại Giao nên chỉ có một số cửa khẩu VN là không đóng mọc vào đường lưỡi bò. Những việc làm nầy chỉ là do nhận thức từng cá nhân biên phòng chứ không phải họ được lệnh chính thức từ Chính phủ CSVN.

Bộ Ngoại Giao Philippines hôm qua đã ra một thông báo chính thức cho Hải Quan của họ là không đóng mộc vào Hộ Chiếu Lưỡi Bò.

MANILA, Philippines - Reinforcing its protest against China's excessive claim over the entire South China Sea, the Department of Foreign Affairs (DFA) announced yesterday that the Philippines will no longer stamp its visas on the Chinese e-passport to avoid the country being misconstrued as legitimizing China’s 9-dash line map.

Để phản đối lại việc Trung Quốc đòi dành chủ quyền toàn bộ Biển Đông, Bộ Ngoại Giao Phi hôm qua đã tuyên bố sẽ không đóng dấu thị thực vào Hộ Chiếu điện tử có in 9-đoạn (lưỡi bò) chống lại sự dành quyền chiếm đoạt (Biển Đông) sai trái của Trung Quốc .

The DFA is preparing for an early implementation of this action.

"Through this action, the Philippines reinforces its protest against China's excessive claim over almost the entire South China Sea including the West Philippine Sea. The Philippines views the expansive 9-dash claim as inconsistent with international law, specifically United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)," the DFA added.

Bộ Ngoại Giao Philippines (DFA) đang chuẩn bị áp dụng biện pháp nầy.

"Thông qua biện pháp nầy của Phi để cũng cố phản đối chống lại việc Trung Quốc đòi dành chủ quyền toàn bộ Biển Đông trong đó có khu vực Biển Tây của Philippines. Nước Phi xem hành động nới rộng 9-đoạn (lưỡi bò) không nhất quán và vi phạm Công Ước Quốc Tế về Biển (UNCLOS), Bộ Ngoại Giao Phi tuyên bố.

Xem thêm bản tin Anh Ngữ tại đây:

http://www.philstar.com/headlines/20...china-passport


* Tin tức trên ở link hàng chữ xanh nầy:
http://danglambao.blogspot.com/2012/...thong-bao.html

Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive