22 November, 2012

Video: Gs. Phạm Cao Dương và Gs. Nguyễn Văn Canh hội luận "Đại Họa Mất Nước" với kỷ sư Tường Thắng

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html

Giáo sư. Nguyễn Văn Canh

* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video / Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer


Xin nhấn vào link dưới đây ký Thỉnh Nguyện Thư

http://www.democracyforvietnam.net/#sign

Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive