21 March, 2012

Video: Tâm tình với bạn trẻ phát biểu trong Tòa Bạch Ốc ngày 5-3-2012, Cindy Dinh

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html

* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer

Bản tin truyền hình tối 20.03.2012


Cindy Dinh, một trong ba bạn trẻ phát biểu trong Tòa Bạch Ốc ngày 5-3-2012


Cindy: "Cháu mang tiếng nói của một người trẻ, một người sinh ra và lớn lên ở Mỹ mà không thuộc phái đoàn nào"

* Video link: http://www.rfa.org/vietnamese

http://hoilatraloi.blogspot.com.au/

Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive