21 March, 2012

Tường trình lễ Liên Tôn Cầu Nguyện tại Frankfurt - Germany

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html

* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://www.vietlandnews.net/forum/cmps_index.php
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive