04 March, 2012

Audio đài SBS tường trình lễ Hai Bà Trưng tại Sydney

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html
* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer

Audio: Ông Phan Bách xướng ngôn viên đài phát thanh SBS Úc Châu ường trình về Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng tại Sydney


- Ông Dương đình Họ, Phó Chủ tịch Văn hoá Giáo Dục, đọc diễn văn khia mạc về ý nghĩa của buổi lê.

- Ông Nguyễn văn Thanh, Chủ tịch CDNVTD.NSW, nói về sự kiện lịch sử hai Bà Trưng đối với người Việt ngày nay

- Nghệ sĩ Đăng Lan múa kiếm

- Bà Tôn nữ Ly ngâm thơ

- Buổi tế lễ do ban tế lễ gồm phần lớn là thanh niên nam nữ người Việt.

- Vài ý kiến của các phụ nữ, con cháu hai Bà.

* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese span>
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive