06 February, 2012

Video: Báo Mỹ in Cờ Vàng & Bảng chỉ dẫn vào khu Little Saigon đã được dựng trên xa lộ 99 Sacramento

Thousands attend final day of Tet Festival

Published: Jan. 28, 2012 Updated: Jan. 30, 2012 8:10 a.m.

(MICHAEL GOULDING, THE ORANGE COUNTY REGISTER)

A replica of the Westminster War Memorial, with live models, was part of the Tet parade in Westminster on Saturday. The flags of the former republic of South Vietnam and the flag of the United States were plentiful during the Tet parade in Westminster on Saturday

* Source: http://www.ocregister.com/articles/festival-337838-vietnamese-cultural.html?pic=2
* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer


Sau 2 năm được công nhận khu Little Saigon trên đường Stockton Blvd. Sacramento, nay CalTran (Bộ Giao Thông California) vừa dựng bảng hướng dẫn vào khu thương mại của người Việt tại Sacramento. 2 bảng chỉ dẫn đường đã được dựng trên 2 hướng Nam và Bắc xa lộ 99 gần dường Fruitridge road. Hình ngoài xe đang chạy về hướng Nam của xa lộ 99, hình trong xe đang chạy về hướng Bắc xa lộ 99.

Cuối tuần này là có Hội Chợ Tết được tổ chức tại góc đường Florin và Stockton Blvd., sáng Thứ Bảy có cuộc diễn hành ăn mừng dựng bảng hiệu Little Saigon ngoài xa lộ, với hơn 70 cơ quan đoàn thể Mỹ-Việt tham dự bắt đầu từ đường Fruitridge đến khu Hội Chợ và tham dự lễ Khai Mạc Hội Chợ Tết Nhâm Thìn của cộng đồng Việt Nam Sacramento. (ảnh Châu Ngọc Thủy)


* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://haivannews.com/bng-ch-dn-vo-khu-little-saigon-c-dng-trn-xa-l-p11824-97.htm
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive