28 June, 2011

Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 26 tại Thành phố New York

Tham dự Cuộc Diễn Hành Văn Hóa quốc Tế, đoàn diễn hành của Cộng đồng Người Việt Quốc Gia với Cờ Vàng phất phới ngợp trời, gồm nhiều Cộng Đồng Người Việt trên thế giới, và thành phố, tiểu bang của Hoa Kỳ cùng về tham dự.

Hình ảnh - Nguyễn Văn Đặng

* Nguồn tin trên ở link: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1173-1173
mid line Pictures, Images and Photos

Xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

http://tiengnoitudodanchu.org/
http://www.saigonradio890am.com/?q=tracker
http://www.lldtcntq.org/
www.lyhuong.net
www.huyenthoai.org
http://www.lytuongnguoiviet.com/

▼ Vượt Tường Bức Lửa (Anti Firewall ▼)

www.anonymouse.org/anonwww.html


Nhấn vào Website chữ màu xanh ở trên để vượt tường lửa. Kế tiếp đánh địa chỉ, hoặc copy Link và Paste (dán) vô khung chữ: Enter website address


* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive