13 June, 2012

Video: Đọc báo Vẹm số 272 & Bản tin truyền hình sáng 13.06.2012

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html
* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer


* Video: Đọc báo Vẹm số thứ tự ở link nầy: http://hoilatraloi.blogspot.com.au/search/label/%C4%90%E1%BB%8Dc%20B%C3%A1o%20V%E1%BA%B8MBản tin truyền hình tối 12.06.2012
* Video link : http://www.rfa.org/vietnamese/

Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh dưới đây: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive