25 June, 2012

Audio: Úc Châu triển lãm ảnh thuyền nhân Việt Nam & Cô Carina Hoàng, đại sứ của Hội Đồng Tỵ Nạn Úc châu

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html
Một trong những ảnh trưng bày tại Viện Bảo Tàng Hàng Hải Úc Châu (Courtersy of Archive Of Vietnamese Boat People)

Ngày 13/6 - 14/10 2012, nhân tuần lễ tỵ nạn, Viện Bảo Tàng Hàng Hải Quốc Gia ở Sydney mở một cuộc triển lãm với nhàn đề "Cuộc đào thoát từ Việt Nam"

* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer

SBS Audio: Ông Quốc Vinh, đương kiêm trưởng ban Việt Ngữ đài phát thanh SBS đi coi với nhiếp ảnh gia Vi Phát
Cô Carina Hoàng được bổ nhiệm làm đại diện cho Cao Ủy Tỵ Nạn trong một buổi lễ ở Sydney. Cô thực hiện vài chuyến trở về trại tỵ nạn ở Nam Dương tìm các ngôi mộ của người thân và những người tầm trú Việt Nam khác

SBS Audio: Các kế hoạch trong tương lai Cô Carina Hoàng

* Audio link: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese

Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh dưới đây: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive