26 June, 2012

Tây Đức: Diễn Hành Đa Văn Hoá, lần thứ 8, Frankfurt am Main

Thứ Bảy 23 tháng 6 năm 2012
Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html
* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2284-2284
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh dưới đây: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive