16 July, 2013

Video: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Tiến Quân Ca

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html* Nếu Video/Audio chưa xuất hiện xin chờ, hoặc nhấn F5

* Nguồn tin trên ở Link ▼ hàng chữ xanh dưới đây:
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/3056-3056* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: Newer Post, Home, Older Posts ▼